COVID-19 Update

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมเพื่อสร้างรถเสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเพิ่มอีก 7 คัน รวม 20 คัน


TCRT Update

เข้ารับการตรวจ COVID-19 ก่อนการแข่งขันฟุตบอลนัดพิเศษ “NEW NORMAL” DEMONSTRATION MATCH: RAYONG KICK OFF!


TCRT Update

TCRT Update

ตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับกรรมการผู้ตัดสินที่จะทำหน้าที่ในการแข่งขันนัดพิเศษ “NEW NORMAL” DEMONSTRATION MATCH : RAYONG KICK OFF! 


TCRT Update

ทีม VVIP รัฐบาล และ ทีมรวมดารา Star Rider ตรวจ COVID-19 ก่อนจัดการแข่งขันฟุตบอลรายการพิเศษ “NEW NORMAL” DEMONSTRATION MATCH : RAYONG KICK OFF!


TCRT Update

เมื่อรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) เดินทางไปถึงชุมชนแล้ว จะมีขั้นตอนการให้บริการอย่างไร


TCRT Update

TCRT Platform พร้อมด้วยรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) ออกเก็บตัวอย่างเมื่อวันที่ 21 กรกฎาคมที่ผ่านมา


TCRT Update

วิลาวัณย์ อภิญญาพงศ์ และปลื้มจิตร์ ถินขาว นำทีม Generali Supreme VC ตรวจหาเชื้อ COVID-19 ด้วย TCRT Platform เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนลงแข่งไทยแลนด์ลีก


TCRT Update

Air Force VC รับการตรวจ COVID-19 ก่อนแข่งไทยแลนด์ลีกรอบ Finals 4 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2563 ในช่วงบ่าย


TCRT Update

กิตติคุณ ศรีอุทธวงศ์, จิรายุ รักษาแก้ว และสมาชิกทีม Diamond Food VC ตรวจ COVID-19 โดยรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) ร่วมกับ TCRT Platform


TCRT Update

TCRT Platform ทำการเก็บตัวอย่างกับเจ้าหน้าที่ Backstage ของคอนเสิร์ต DANCE SPHERE ของเจตริน วรรธนะสิน และคริสติน่า อากีล่าร์


TCRT Update

TCRT เก็บตัวอย่างตรวจหาเชื้อ COVID-19 กับชาวเนปาลที่เข้ามาศึกษาและทำงานอยู่ในประเทศไทย เพื่อเป็นข้อมูลในการออกใบรับรองสุขภาพว่าปลอดเชื้อ COVID-19


PARTNERS