ดูแลคอนโด อาคารที่พักอาศัย อย่างไรในช่วงการระบาด COVID-19

ดูแลคอนโด อาคารที่พักอาศัย อย่างไรในช่วงการระบาด COVID-19
25/06/20   |   3.2k   |  

 

 

 

จากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ทั่วโลก รวมถึงในประเทศไทย เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรคนั้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข จึงได้แนะนำแนวทางด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมสำหรับประชาชน สถานประกอบการ ตลอดจนพื้นที่สาธารณะ ซึ่งบทความนี้เรานำคำแนะนำด้านอนามัยสิ่งแวดล้อมสำหรับคอนโดมิเนียมและอาคารที่พักอาศัยมาเป็นแนวทางให้ทุกคนนำไปปฏิบัติตามกัน

 

ดาวน์โหลด App ของ TCRT เพื่อลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ที่

Android หรือ Huawei AppGallery

 

แนวทางสำหรับนิติบุคคล/ผู้ดูแลอาคาร

 • จัดหาสื่อประชาสัมพันธ์ที่ให้ข้อมูลและแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันตัวเกี่ยวกับ COVID-19 ให้ผู้อยู่อาศัยทราบ

 • จัดจุดบริการแอลกอฮอล์เจล 70% ไว้ในพื้นที่ส่วนกลางและจุดเข้าออก เช่น ประตูเข้า-ออกอาคาร หน้าลิฟต์ 

 • กำหนดให้การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลางเป็นประจำทุกวันและเพิ่มความถี่ในจุดเสี่ยงโดยใช้น้ำยา ฆ่าเชื้อเช็ดทำความสะอาดบริเวณที่มักจะมีการสัมผัสร่วมกันบ่อย ๆ เช่น ปุ่มกดลิฟต์ ราวบันได เครื่อง สแกนนิ้ว ห้องน้ำส่วนกลาง 

 • ให้ผู้ปฏิบัติงานทำความสะอาด สวมถุงมือทุกครั้งเมื่อปฏิบัติงานทำความสะอาดและเก็บขนขยะ หลีกเลี่ยงการสัมผัสร่างกาย เช่น ใบหน้า ตา ปาก จมูก โดยเฉพาะขณะสวมถุงมือ

 • เตรียมกระดาษชำระ และสบู่เหลวสำหรับล้างมือ ในพื้นที่ส่วนกลางให้เพียงพอตลอดเวลา

 • ตรวจสอบความสะอาดของเครื่องปรับอากาศและควบคุมให้มีการระบายอากาศอย่างเพียงพอ โดยเฉพาะบริเวณห้องอับอากาศ เช่น ลิฟต์ ห้องน้ำ ห้องฟิตเนส

 • สระว่ายน้ำต้องควบคุมให้ปริมาณคลอรีนอิสระคงเหลือในน้ำอยู่ในช่วง 1-3 ppm ตลอดเวลา และติดป้ายเตือนให้อาบน้ำทุกครั้งก่อนลงสระว่ายน้ำ

 

แนวทางสำหรับผู้อยู่อาศัย

 • ปฏิบัติตัวให้ถูกหลักสุขอนามัย เช่น ล้างมือด้วยสบู่ทุกครั้งก่อนและหลังรับประทานอาหาร หลังการทำความสะอาดห้องพัก เก็บขนขยะหรือสิ่งสกปรก ไม่นำมือมาสัมผัส ใบหน้า ตา จมูก ปาก โดยไม่จำเป็น

 • หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด หรือเดินทางไปในประเทศที่เป็นพื้นที่เสี่ยง

 • สำหรับผู้ที่เดินทางกลับจากต่างประเทศ ควรเฝ้าระวังอาการของตัวเองอย่างใกล้ชิด โดยตรวจวัด อุณหภูมิร่างกายอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการไข้ เจ็บคอ ไอ มีน้ำมูก หายใจเหนื่อยหอบ ให้สวม หน้ากากและรีบไปพบแพทย์ทันที

 • ใช้ทิชชูปิดปากทุกครั้งที่มีอาการไอหรือจาม ทิ้งกระดาษทิชชูในถุงขยะทันที และล้างมือให้สะอาดด้วยสบู่

 • ผูกปากถุงขยะทุกครั้งก่อนทิ้งลงถังขยะส่วนกลาง

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับ TCRT ได้ที่ Facebook: TCRT กู้ภัย Covid-19

 

ที่มา:

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

 

tags : tcrt, covid-19, คู่มือสู้ covid-19, ดูแลคอนโด, การดูแลที่พักอาศัย, การดูแลตัวเอง, new normal