พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเพิ่มอีก 7 คัน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯ ให้สร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเพิ่มอีก 7 คัน
23/02/21   |   1.8k   |  

เป็นเวลากว่า 1 ปีแล้ว ที่ไวรัสโควิด - 19 เกิดการแพร่ระบาดออกไปทั่วโลก ในปี 2563 นั้น องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต่างร่วมมือกันเพื่อคิดค้นนวัตกรรมในการบรรเทาทุกข์ รวมถึงป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19

 

Thailand CO Response Team


Thailand CO Response Team หรือ TCRT เป็นการร่วมมือกันของ 3 องค์กรได้แก่ บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด, บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด, บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด และยังได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณะสุข ในการให้บริการแพลตฟอร์มครบวงจรที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในภาวะที่เกิดการแพร่ระบาด

นอกจาก Platform ในการบริหารจัดการของมูลแล้ว TCRT ยังเป็นผู้จัดทำรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรุ่นต้นแบบน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยได้ประสานกับกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุขในการนำรถต้นแบบไปทดลองใช้

 

รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยรุ่นต้นแบบ

 

เมื่อทดลองแล้วพบว่าสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พระราชทานพระราชทรัพทย์ส่วนพระองค์โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน เพิ่มขึ้นอีก 12 คัน รวมทั้งสิ้นเป็นจำนวน 13 คัน


 รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย (Biosafety Mobile Unit) เป็นนวัตกรรมที่พัฒนาจากตู้ชีวนิรภัยที่นำไปติดตั้งอยู่บนด้านหลังรถกระบะดัดแปลงแบบตอนเดียว ทำให้เคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำกลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้สะดวก ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างทั้งการตรวจหา COVID-19  ทั้งการเก็บตัวอย่างจากคอหอย (Nasopharyngeal Swab) หรือจากคอ (Throat Swab) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ในอนาคตก็สามารถจะเก็บตัวอย่างเชื้อชนิดอื่น ๆ ได้เช่นกัน 

 

 

สารคดี พระมหากรุณาธิคุณ รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน 

 

ปลายปี พ.ศ. 2563 พบการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ระลอกใหม่ในประเทศไทย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเล็งเห็นว่าหน่วยงานรัฐควรจะต้องตรวจหาเชื้อ COVID-19 ในเชิงรุกมากขึ้น ซึ่งรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานจำนวน 13 คันนี้ อาจไม่เพียงพอต่อการปฎิบัติงาน จึงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์เพิ่มเติมเพื่อสร้างรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานเพิ่มขึ้นอีก 7 คัน รวมทั้งหมดเป็น 20 คัน 

 

 

โดยมีพระราชกระแสรับสั่งให้ผู้จัดทำปรับปรุงรถรุ่นใหม่ทั้ง 7 คันให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น โดยรถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทานรุ่นใหม่นี้ทำการติดตั้งกล้องเพื่อใช้ติดตามอัตลักษณ์บุคคลโดยการจดจำใบหน้าสำหรับผู้เข้ารับการตรวจที่ไม่มีบัตรประชาชน เช่น ผู้เข้ารับการตรวจจากประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย รวมถึงยังได้พัฒนาเพิ่มอุปกรณ์ในการจัดเก็บและฉีดวัคซีน เพื่อทำหน้าที่ในการให้บริการการฉีดวัคซีนในอีกภารกิจหนึ่งในอนาคตอีกด้วย  

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับ TCRT ได้ที่ Facebook: TCRT กู้ภัย Covid-19

ภาพประกอบจาก สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

 

tags : รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย, รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัยพระราชทาน, covid19, โควิด19