ขั้นตอนการใช้บริการรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit)

ขั้นตอนการใช้บริการรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit)
23/07/20   |   5k   |  

รถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) นวัตกรรมจาก TCRT พัฒนาจากตู้ชีวนิรภัยที่นำไปติดตั้งอยู่บนด้านหลังรถกระบะดัดแปลงแบบตอนเดียว ทำให้เคลื่อนที่ไปเก็บตัวอย่างเพื่อนำกลับมาตรวจที่ห้องปฏิบัติการได้สะดวก เบื้องต้นพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในการเก็บตัวอย่างการตรวจหาเชื้อไวรัส COVID-19  ไม่ว่าจะเป็นการเก็บตัวอย่างจากคอหอย (Nasopharyngeal Swab) จากคอ (Throat Swab) หรือการเจาะเลือดจากปลายนิ้ว ซึ่งรถตรวจโควิดปลอดเชื้อก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานในการตรวจเก็บตัวอย่างสำหรับโรคระบาดอื่น ๆ ได้ด้วย

 

เมื่อรถตรวจโควิดปลอดเชื้อเดินทางไปถึงชุมชนแล้ว คนในชุมชนที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงคิดว่าตัวเองมีโอกาสที่จะติดเชื้อ COVID-19 อยากจะตรวจสอบให้แน่ชัด การเข้ารับการตรวจนี้จะมีขั้นตอนในการให้บริการของรถตรวจโควิดปลอดเชื้อและ TCRT Platform นี้จะเป็นอย่างไรเราจะมาอธิบายให้ฟัง

 

 

การใช้บริการ TCRT ร่วมกับรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit)

TCRT เป็น Platform ที่ให้บริการร่วมกับรถตรวจโควิดปลอดเชื้ออยู่ในรูปแบบของ Mobile Application ผู้เข้ารับการตรวจสามารถดาวน์โหลด Mobile Application มาใช้งานเพื่อลงทะเบียนและกรอกข้อมูลส่วนตัว เพื่อความสะดวกในวันเก็บตัวอย่าง ไม่ต้องรอให้เจ้าหน้าที่กรอกข้อมูลนาน แต่หากไม่สะดวกที่จะทำการดาวน์โหลด Mobile Application ก็ยังเขารับการตรวจเชื้อไวรัสได้ แต่ผู้เข้ารับการตรวจต้องนำหลักฐานที่แสดงตัวตนมายืนยันในวันที่เข้ารับการตรวจด้วย เช่น บัตรประชาชน ใบขับขี่ หรือพาสปอร์ต 

 

สามารถดาวน์โหลด Application สำหรับผู้รับการตรวจได้ที่

Google Play Store  หรือ Huawei AppGallery

 

ขั้นตอนการใช้บริการ

เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการการตรวจจะเรียกผู้เข้ารับการตรวจผ่านระบบกระจายเสียงในตัวรถ เพื่อให้ผู้เข้ารับการตรวจเข้ารับการตรวจบริเวณท้ายรถของรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ

 

 

1. ระบุตัวตน และเตรียมข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจลงในฐานข้อมูล

ผู้เข้ารับการตรวจต้องมีข้อมูลและยืนยันตัวตนทุกครั้งในการเข้ารับการตรวจ เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเชื่อมต่อข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจ เข้ากับชุดอุปกรณ์ที่จะนำมาทำการตรวจและฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ได้ 


กรณีผู้รับการตรวจมี Mobile Application

ผู้รับการตรวจที่มี TCRT Mobile Application และกรอกข้อมูลใน Application เรียบร้อยแล้ว จะใช้ QR Code ใน Application เป็นการยืนยันตัวตนกับเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่ในรถจะใช้ TCRT Mobile Application สำหรับเจ้าหน้าที่ สแกนข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจผ่าน QR Code เพื่อเชื่อมข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจ กับฐานข้อมูลของ TCRT เพื่อนำไปใช้ต่อในการติดตาม และแจ้งผลการตรวจผ่าน Mobile Application

 

กรณีผู้รับการตรวจไม่มี Mobile Application

ผู้รับการตรวจจะต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชน พร้อมให้เจ้าหน้าที่ประจำรถถ่ายรูปไว้เป็นหลักฐาน เจ้าหน้าที่จะทำการกรอกข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจผ่าน Mobile Application ของเจ้าหน้าที่ เพื่อเพิ่มข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจลงในฐานข้อมูล และใช้ในการติดตามและแจ้งผลได้ต่อไป โดยเจ้าหน้าที่จะพิมพ์ Barcode ออกมาอีกชุดหนึ่งให้ผู้เข้ารับการตรวจใช้แสกนเพื่อการติดตามผลตรวจของตัวเองได้

 

 

2. เตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการตรวจ

เมื่อจัดการกับข้อมูลเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่จะทำการพิมพ์บาร์โค้ดข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจออกมา และทำการติดเข้ากับชุดอุปกรณ์การตรวจ เช่น ก้านสำลีที่ทำการ Swab และหลอดที่จะเก็บตัวอย่างนำส่ง เพื่อให้ระบุตัวตนของผู้เข้ารับการตรวจได้อย่างถูกต้อง เมื่อทำการติดบาร์โค้ดเข้ากับอุปกรณ์ทั้งหมดเสร็จแล้ว เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้อง Clean Room จะส่งอุปกรณ์ทั้งหมดผ่านทางช่องส่งของทางด้านซ้ายของเจ้าหน้าที่ที่ประจำส่วนปฏิบัติการ   

 

3. การเก็บตัวอย่างเพื่อนำส่งตรวจ

เจ้าหน้าที่ประจำส่วนปฏิบัติการจะรับชุดตรวจและเตรียมการตรวจ โดยสวมถุงมือเพิ่ม 1 ชั้น และเตรียมหลอดเก็บตัวอย่าง ในกรณีที่ทำการเก็บตัวอย่างจากคอหอย (Nasopharyngeal Swab) หรือจากคอ (Throat Swab) เจ้าหน้าที่จะทำการสอดลวดเก็บตัวอย่างผ่านคอ หรือโพรงจมูกของผู้รับการตรวจ เมื่อได้ตัวอย่างมาแล้วจะทำการเก็บตัวอย่างที่ได้ลงในหลอดแล้วปิดผนึก 3 ชั้น และส่งตัวอย่างที่เก็บได้ลงในตู้เย็นที่มีอุณหภูมิต่ำ 4 องศาเซลเซียส ผ่านช่องด้านขวามือของเจ้าหน้าที่ และถอดถุงมือที่ใช้แล้วทิ้งลงช่องถังขยะที่อยู่ข้างซ้ายมือ ผู้เข้ารับการตรวจสามารถลงจากบริเวณท้ายรถ และกลับบ้านได้

 

 

4. ทำความสะอาดหลังจากเก็บตัวอย่างเสร็จ

เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายเชื้อจากผู้เข้ารับการตรวจสู่ผู้เข้ารับการตรวจด้วยกัน เจ้าหน้าที่จะต้องใช้ถุงมือ 1 คู่ต่อผู้เข้ารับการตรวจ 1 คน และกำจัดถุงมือทิ้งเมื่อเก็บตัวอย่างเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องปฏิบัติการจะทำการพ้นน้ำยาฆ่าเชื้อหลังจากที่เก็บตัวอย่างเสร็จแล้วทุกครั้งก่อนที่จะให้ผู้เข้ารับการตรวจคนต่อไปมาเข้ารับการตรวจ เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจในการเก็บตัวอย่างจะทำการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อรอบรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ เพื่อทำความสะอาดรถอีกด้วย

 

การขนส่งตัวอย่างและกำจัดขยะ

ตัวอย่างที่เก็บได้จากผู้เข้ารับการตรวจแต่ละชุดจะถูกปิดผนึก 3 ชั้น เพื่อลดโอกาสที่เชื้อโรคจะหลุดรั่วออกมาให้ได้มากที่สุด และจะถูกเก็บไว้ในตู้เย็นที่มีความแข็งแรง มีอุณหภูมิต่ำกว่า 4 องศาเซลเซียส เมื่อรถตรวจโควิดปลอดเชื้อออกเดินทางจากชุมชน มาถึงห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขให้สามารถตรวจหาเชื้อ COVID-19 ได้ เจ้าหน้าที่จะเปิดประตูช่องเก็บตู้เย็น ปิดฝาตู้และขนย้ายเข้าห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจหาเชื้อต่อไป ส่วนขยะที่เกิดจากการเก็บตัวอย่าง จะถูกกำจัดตามมาตรฐาน

 

หลังจากขนย้ายตู้เย็นและถังขยะ พร้อมกับถ่ายน้ำเสียออกจากตัวรถแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะทำความสะอาดรถหลังจากการใช้งานด้วยการพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรครอบตัวรถเพื่อฆ่าเชื้อภายนอก ส่วนภายในจะทำความสะอาดด้วยแสง UV เพียงเท่านี้ก็เสร็จภารกิจในการออกเก็บตัวอย่างใน 1 วัน ซึ่งหลังจากนี้ก็จะเป็นกระบวนการตรวจหาเชื้อในห้องปฏิบัติการ เมื่อผลจากห้องปฏิบัติการออกแล้ว เจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งผลการตรวจนั้นผ่าน Application แจ้งไปยังผู้เข้ารับการตรวจโดยตรงได้ทันทีเลย

 

สามารถดาวน์โหลด Application สำหรับผู้รับการตรวจได้ที่

Google Play Store  หรือ Huawei AppGallery

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับ TCRT ได้ที่ Facebook: TCRT กู้ภัย Covid-19

tags : tcrt, รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย, biosafety mobile unit, covid-19, โควิด-19