เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการตรวจเชื้อหาเชื้อ COVID-19 ด้วย TCRT Platform

เพิ่มความสะดวกและปลอดภัยในการตรวจเชื้อหาเชื้อ COVID-19 ด้วย TCRT Platform
25/06/20   |   4.8k   |  

TCRT เป็น Platform ที่ถูกออกแบบมาใช้งานร่วมกับรถตรวจโควิดปลอดเชื้อ (TCRT COVID Free Unit) ช่วยในการบริหารจัดการข้อมูลในการเข้ารับการตรวจและรายงานผลให้กับผู้เข้ารับการตรวจ ซึ่งจะเชื่อมต่อข้อมูลเข้ากับฝั่งของเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการการตรวจเข้าด้วยกัน 

 

TCRT Platform ประกอบไปด้วย 4 ส่วนคือ

  1. TCRT Application สำหรับผู้รับการตรวจ

  2. เว็บไซต์สำหรับผู้รับการตรวจ

  3. TCRT Application สำหรับเจ้าหน้าที่

  4. เว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่

 

TCRT Application สำหรับผู้รับการตรวจ

 

 

TCRT Application สำหรับผู้รับการตรวจ เป็น Application ที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการตรวจ ผู้ใช้งานจะใช้ลงทะเบียนยืนยันตัวตนล่วงหน้าเพื่อเพิ่มความรวดเร็วในขั้นตอนการลงทะเบียนข้อมูลต่าง ๆ เมื่อเข้ารับการตรวจก็จะใช้แค่ QR Code ที่ได้จาก Application ให้เจ้าหน้าที่สแกนเพื่อยืนยันตัวตนเท่านั้น  ช่วยลดขั้นตอนการกรอกข้อมูลของเจ้าหน้าที่ และเข้ารับการตรวจได้เร็วขึ้น

 

นอกจากอำนวยความสะดวกในการเข้ารับการตรวจแล้ว Application นี้ยังเป็นสื่อกลางให้เจ้าหน้าที่แจ้งความคืบหน้าและรายงานผลการตรวจให้ผู้เข้ารับการตรวจโดยตรงด้วย Application ยังมีระบบ Tracking สำหรับเก็บข้อมูลการเดินทางของผู้ใช้ Application ทำให้เราสามารถทราบได้ว่าในช่วงเฝ้าระวังนี้เราเดินทางไปที่ไหนมาบ้าง กรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจติดเชื้อไวรัส COVID-19 ขึ้นมา ก็จะสามารถแจ้งให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทำการสำรวจตัวเองได้ง่ายขึ้น 

 

สามารถดาวน์โหลด Application สำหรับผู้รับการตรวจได้ที่

Google Play Store  หรือ Huawei AppGallery

 

เว็บไซต์สำหรับผู้รับการตรวจ

ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจไม่สะดวกที่จะใช้ Mobile Application ก็สามารถเข้าลงทะเบียนเป็นผู้เข้ารับการตรวจ และเมื่อได้ทำการตรวจแล้วอยากจะติดตามผลก็สามารถเข้าใช้งานได้ผ่าน https://patient.tcrt.in.th/

 

TCRT Mobile Application สำหรับเจ้าหน้าที่

 

 

TCRT Application สำหรับเจ้าหน้าที่ เป็น Application สำหรับใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อเชื่อมข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจเข้ากับฐานข้อมูลของเจ้าหน้าที่ ซึ่งจะบริหารจัดการข้อมูลด้วยเว็บไซต์ของเจ้าหน้าที่ต่อไป 

 

  • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจมีการใช้งานและลงทะเบียนข้อมูลใน Application สำหรับผู้รับการตรวจ เจ้าหน้าที่จะใช้ Application สำหรับเจ้าหน้าที่ ในการยืนยันการผู้เข้ารับการตรวจผ่าน QR Code ที่ได้รับจากผู้รับการตรวจ

  • ในกรณีที่ผู้เข้ารับการตรวจไม่ได้ใช้งาน Application สำหรับผู้รับการตรวจ เจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ลงทะเบียนและยืนยันตัวให้ผู้เข้ารับการตรวจผ่าน Application สำหรับเจ้าหน้าที่

 

เมื่อทำการเชื่อมข้อมูลของผู้เข้ารับการตรวจเข้ากับฐานข้อมูลแล้ว Application สำหรับยังใช้ในการสั่งพิมพ์ Barcode รหัสชุดทดสอบที่จะใช้ในการติดกับอุปกรณ์ชุดตรวจ เพื่อให้ข้อมูลในชุดตรวจตรงกับข้อมูลของผู้รับการตรวจ นอกจากนี้ยังใช้ในการแจ้งความคืบหน้าและรายงานผลตรวจให้กับผู้รับการตรวจทราบอีกด้วย

 

 

เว็บไซต์ Back Office สำหรับเจ้าหน้าที่

 

เว็บไซต์ Back Office เข้าใช้งานได้ที่ https://officer.tcrt.in.th/ สำหรับเจ้าหน้าที่มีหน้าที่สำหรับการการจัดการข้อมูล ทั้งในส่วนของผู้เข้ารับการตรวจและส่วนของข้อมูลเจ้าหน้าที่ ผู้ที่ใช้งานเว็บไซต์จะเป็นเจ้าหน้าที่จะเข้าใช้งานเมนูต่าง ๆ เพื่อเลือกดูข้อมูลผู้รับการตรวจ สถิติ หรือสถานะต่าง ๆ ได้ตามสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ Administrator กำหนดให้

 

จัดการข้อมูลของเจ้าหน้าที่

เนื่องจากรายละเอียดและข้อมูลรวมถึงผลการตรวจของผู้เข้ารับการตรวจ เป็นข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถเปิดเผยให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคนได้ เฉพาะผู้เกี่ยวข้องเท่านั้นที่จะมีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลเหล่านี้ Administrator จะเป็นผู้กำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลของเจ้าหน้าที่ แต่ Administrator จะไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลผู้รับการตรวจได้ จะดูแลได้เฉพาะส่วนข้อมูลของเจ้าหน้าที่เท่านั้น 

 

เข้าถึงข้อมูลผู้รับการตรวจ

เจ้าหน้าที่ที่ได้รับสิทธิ์จะเข้าถึงข้อมูลผู้รับการตรวจได้โดยสามารถค้นหาหรือใช้งานเมนูต่าง ๆ เพื่อเลือกดูข้อมูลผู้รับการตรวจ แสดงสถิติและข้อมูลต่าง ๆ ในภาพรวม เช่น แสดงข้อมูลสถานะผู้รับการตรวจแยกตามเขตพื้นที่แต่ละจังหวัด แสดงประเภทหรือสถานะผู้รับการตรวจในมุมมองแผนที่แยกตามเขตจังหวัด ภาพรวมผู้ติดเชื้อ หรือจะดูข้อมูลแยกตามแต่ละประเภท เช่น เพศ อายุ แบบรายวันก็ได้ขึ้นอยู่กับสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลที่ได้รับจาก Administrator

 

 

 

แจ้งผลตรวจเป็นชุด

ปกติแล้วเจ้าหน้าที่สามารถแจ้งผลการตรวจให้กับผู้เข้ารับการตรวจเป็นรายคนผ่าน Application ของเจ้าหน้าที่ได้ ในเว็บไซต์นี้ยังสามารถแจ้งผลตรวจเป็นชุดตาม format ข้อมูลที่กำหนด ในรูปแบบไฟล์ .csv, .xlsx, .xls เพื่อนำข้อมูลไปจัดกระทำต่อได้อีกด้วย

 

Platform ทั้งหมดที่ TCRT สร้างขึ้น ก็เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการออกตรวจเก็บตัวอย่าง และอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้กับผู้เข้ารับการตรวจให้มากที่สุด ซึ่งนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นทีม TCRT เองก็ยังคงมุ่งพัฒนาเพื่อให้ Platform ของเรามีประสิทธิภาพและตอบโจทย์การใช้งานของฝั่งผู้เข้ารับการตรวจและเจ้าหน้าที่เองมากขึ้นเรื่อย ๆ 

 

 

ติดตามข้อมูลข่าวสารการอัปเดตเกี่ยวกับ TCRT ได้ที่ Facebook: TCRT กู้ภัย Covid-19

 

สามารถดาวน์โหลด Application สำหรับผู้รับการตรวจได้ที่

Google Play Store  หรือ Huawei AppGallery

 

Thailand CO-Response Team บริการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ถึงสถานที่ ไม่เสียเวลาเดินทาง ไม่แออัดเสี่ยงติดโรคที่โรงพยาบาล พร้อมแจ้งผลได้ใน 24 ชั่วโมง

สนใจเข้ารับการบริการ ติดต่อได้ที่: 061-016-7461


ร่วมสนับสนุนการออกตรวจ

 บริษัท ทิงค์เน็ต จำกัด 

    บริษัท แอท-ยีนส์ จำกัด

 บริษัท พัลซ ไซเอนซ์ จำกัด 

tags : tcrt, tcrt platform, รถเก็บตัวอย่างชีวนิรภัย, biosafety mobile unit, covid-19, โควิด-19